Ngày 1_ Hành trình rèn luyện tiếng anh

Mỗi ngày mình sẽ học thuộc 5 câu Tiếng Anh và sẽ ghi lại bằng video để vừa rèn luyện tiếng anh và vừa rèn luyện kĩ năng nói trước máy quay. Cảm ơn đã xem!
Mục tiêu: Trong 6 tháng( 30_12_2021) tôi học thuộc được 900 câu Tiếng Anh, 24 đoạn văn
Ý nghĩa với tôi:
Tôi sẽ giao tiếp tốt Tiếng Anh
Tôi muốn nâng tầm bản thân
Tôi muốn khám phá thế giới
Tôi muốn phát triển kinh doanh, tìm kiếm những kiến thức mới trên thế giới
Tôi muốn tự do du lịch nước ngoài mà k sợ rào cản là ngôn ngữ

Ngày 1_ Hành trình rèn luyện tiếng anh


Tác giả: Trung Phương Official chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE