Ngài Là Thiên Chúa – Hội Kèn Hiệp Nhất Miền Nam Hòa | Đại Lễ Thánh ĐaMinh Bùi Chu 8/8/2017

Ngài Là Thiên Chúa - Hội Kèn Hiệp Nhất Miền Nam Hòa | Đại Lễ Thánh ĐaMinh Bùi Chu 8/8/2017

Ngài Là Thiên Chúa – Hội Kèn Hiệp Nhất Miền Nam Hòa | Đại Lễ Thánh ĐaMinh Bùi Chu 8/8/2017
Nguồn : MinhDoan Camerafullhd
Mọi vấn đề xin liên hệ fanpage của giáo xứ : https://facebook.com/GiaoXuNamHoa/

Thông tin được chia sẻ bởi Giáo Xứ Nam Hòa tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE