NCKH- UEH500- BẮT ĐẦU VỚI MỘT BÀI NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?

NCKH- UEH500- BẮT ĐẦU VỚI MỘT BÀI NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?

NCKH- UEH500- BẮT ĐẦU VỚI MỘT BÀI NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?

Chào các bạn, video đầu này chia sẻ một số “tip” làm sao chúng ta bắt đầu với một đề tài NCKH một cách khoa học nhất.
Đặt biệt dành cho các bạn sinh viên kinh tế nha

Thông tin được chia sẻ bởi NC VIET tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *