Năm 2021, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay | VTC1

Năm 2021, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay | VTC1

Năm 2021, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay | VTC1

VTC1 | Năm 2021 Ngân hàng Nhà Nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thông tin được chia sẻ bởi KÊNH VTC1 tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *