Ma tuý thế hệ mới: Hiểm hoạ khôn lường | VTC Now

VTC Now | Các loại ma túy thế hệ mới ngày càng đa dạng và nguy hiểm. Tinh vi hơn, những loại ma túy này nhiều khi được trộn với các loại thuốc lào, thuốc lá điện tử, gây hậu quả khôn lường mà chính người dùng cũng không biết.

Ma tuý thế hệ mới: Hiểm hoạ khôn lường | VTC Now


Tác giả: VTC NOW chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE