LỢI ÍCH NÊN LÀM TRONG THÁNG VESAK PHẬT ĐẢN

LỢI ÍCH NÊN LÀM TRONG THÁNG VESAK PHẬT ĐẢN
Theo lịch Kim Cương Thừa, tháng Phật Đản là thời gian Đại cát tường, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh, chứng đắc giác ngộ và xả ly đời sống thế gian và cũng là tháng Ngài thể nhập Đại Niết bàn. Vì thế, mọi thiện nghiệp chúng ta thực hiện trong tháng Phật Đản đều được tăng trưởng hàng triệu lần.
Từng ngày từng ngày chúng ta cần đặc biệt tránh làm các việc ác, nên làm các việc thiện, giữ gìn trai giới, tu tập Phật pháp, thiền định và tích lũy công đức để đạt giác ngộ, vì lợi ích của bản thân và tất cả chúng sinh hữu tình.

➡️ Mọi tin tức, hoạt động Phật sự, các bài giảng Pháp của Drukpa Việt Nam sẽ được đăng tải trên trang mạng:
*** Website Drukpa Việt Nam: http://www.drukpavietnam.org/
*** Fanpage Drukpa Việt Nam: https://www.facebook.com/drukpavietnam
*** Youtube Drukpa Việt Nam: https://www.youtube.com/channel/UC3Pzu6QS4mqeFftiOsUOFkA

📩 Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài, vui lòng liên hệ qua email: Drukpavietnam@gmail.com
#Drukpavietnam #daibaothapmandalataythien #thuyetphap

LỢI ÍCH NÊN LÀM TRONG THÁNG VESAK PHẬT ĐẢN


Tác giả: Drukpa Vietnam TV chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE