Kỹ thuật thiết kế cơ khí (Level 1a): Vẽ 2D cơ bản

Video này mình hướng dẫn các lệnh vẽ 2D cơ bản.
————————————————————————————————————————-
Các bạn có thể xem thêm các khóa học khác ở đây
1) Giới thiệu Cơ điện tử
https://www.youtube.com/playlist?list=PL33wHC5CuFgKaxrTfrGmybjOJ1YNzuj9A
2) Công nghệ Robot

3) Kỹ thuật thiết kế cơ khí
https://www.youtube.com/playlist?list=PL33wHC5CuFgIHu99SAtvh723709N5PRbH
4) Điều khiển Robot
https://www.youtube.com/playlist?list=PL33wHC5CuFgLchktENYn4b92xNMbyiJvh
5) Công nghệ cảm biến và ứng dụng
https://www.youtube.com/playlist?list=PL33wHC5CuFgKrj0fnt1P89MUDL9I5R6yg
6) Các phần mềm tiện ích trên Laptop và điện thoại

7) Những bài học ý nghĩa cho cuộc sống
https://www.youtube.com/playlist?list=PL33wHC5CuFgLX53J1GX-2sC4O1ZyIKU6i

Kỹ thuật thiết kế cơ khí (Level 1a): Vẽ 2D cơ bản


Chia sẻ bởi: AVN SMART Giáo dục – Công nghệ – Kinh doanh trên https://limonxanh.com/

SHARE