Kho sách nói Kinh doanh  | Lý thuyết trò chơi | Sách về Kinh doanh hay nhất mọi thời đại

Kho sách nói Kinh doanh | Lý thuyết trò chơi
Đăng Kí để xem nhiều sách Kinh Doanh hơn : http://bit.ly/SACH-NOI-VN
Nghe trọn bộ sách nói về Kinh Doanh – Lãnh Đạo : http://bit.ly/SACH-KINH-DOANH
Nghe trọn bộ sách nói “ĐẮC NHÂN TÂM” : http://bit.ly/D-NHAN-TAM

Lý thuyết trò chơi là một công cụ đặc biệt giá trị để cùng chia sẻ với các đồng nghiệp trong cùng tổ chức của bạn. Các nguyên tắc rõ ràng, minh bạch của Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh giúp bạn dễ dàng giải thích các nguyên nhân cho mỗi chiến lược được đề xuất. Bằng cách đặt người khác vào quá trình mà bạn đã sử dụng để đạt đến các quyết định chiến lược, lý thuyết trò chơi giúp tạo dựng và bảo đảm sự nhất trí trong toàn tổ chức.

Lý thuyết trò chơi nghiên cứu hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ có tính chất phụ thuộc lẫn nhau. Khi ra quyết định, mỗi người đều phải tính đến phản ứng của những người khác đối với hành động của mình. Do tính phụ thuộc lẫn nhau là đặc trưng của thị trường độc quyền nhóm, nên lý thuyết trò chơi rất hữu ích cho việc giải thích hành vi của các doanh nghiệp trên thị trường này.

#LýThuyếtTròChơi
#SáchNóiViệtNam
#SáchNóiHay
#TủSáchKinhDoanh

Kho sách nói Kinh doanh | Lý thuyết trò chơi | Sách về Kinh doanh hay nhất mọi thời đại


Tác giả: Sách Nói Việt Nam chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE