Khi "Bạn Nghèo Rớt Mồng Tơi"  hãy thử tư duy kiếm tiền của người Do Thái, 90% có thể lật thân

Sự tàn khốc của thương trường, là môn học đầu tiên mà bất cứ ai có khát vọng làm giàu đều phải tiếp nhận, không muốn tiếp nhận thực tế tàn khốc này, tốt nhất đừng nghĩ tới thành công.

Đăng ký Kênh miễn phí tại:
https://www.youtube.com/channel/UCsOKI1pJmw1zx9ghlHFSEnA?view_as=subscriber

Long Road Ahead B của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100588
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Khi "Bạn Nghèo Rớt Mồng Tơi" hãy thử tư duy kiếm tiền của người Do Thái, 90% có thể lật thân


Tác giả: Ngẫm Plus chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE