Kết quả sau 1 lần đi siêu thị dìa!!!. Người Việt tại Hà Bắc, Trung Quốc T14

Đây là các thực phẩm theo mình là khá ngon và khá phù hợp với người vn mình.. đặc biệt giá cả phải chăng… có bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các siêu thị khắp Tq…
Fb. https://www.facebook.com/groups/789750578088445/

Kết quả sau 1 lần đi siêu thị dìa!!!. Người Việt tại Hà Bắc, Trung Quốc T14


Tác giả: Cuộc sống Hà Bắc Trung Quốc chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE