Karaoke Thánh Ca: Thiên Chúa Yêu Tôi (2) Huỳnh Christian Priscilla

Karaoke Thánh Ca: Thiên Chúa Yêu Tôi (2) Huỳnh Christian Priscilla

Karaoke Thánh Ca: Thiên Chúa Yêu Tôi (2) Huỳnh Christian Priscilla

Thiên Chúa Yêu Tôi (2)
Pastor Huỳnh Christian Timothy
12/06/2021
Theo Nhạc Điệu: Bài Tình Ca cho Em
của: Ngô Thụy Miên

“Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).

Tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke video tại đây:

Thiên Chúa Yêu Tôi (2)

Về thánh ca và nhạc đời: https://karaokethanhca.net/chao-mungtam-tinh-giai-thich/

https://karaokethanhca.net
https://thanhca.online
https://kytanthe.net
https://grace-jay.net
https://timhieutinlanh.com
https://timhieuthanhkinh.com
https://hoithanhphaiannan.net
https://timhieutinlanh.com/phunu
https://timhieutinlanh.com/thanhoc
https://timhieutinlanh.com/thanhoc
https://preachingfromthebible.net
https://timhieuthanhkinh.com/loichua
https://timhieuthanhkinh.com/tho

Danh Mục Các Khu Mạng

Đọc Thánh Kinh: https://thewordtoyou.net/bible/
Facebook: https://facebook.com/huynhchristiantimothy
Facebook: https://facebook.com/preachingfromthebible/
Nghe Bài Giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets
Youtube: “Kỳ Tận Thế” và “Chú Giải Khải Huyền”:
https://youtube.com/kytanthe
Youtube “Chân Giả Luận”:
http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Youtube Karaoke Thánh Ca:

Youtube Karaoke với Tiếng Hát:

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”:
https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf
Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”:
https://od.lk/f/MV8xMTYzMTQ1ODRf
Sách “Chân Giả Luận”:
https://od.lk/f/MV8xMzAwOTM1Mjhf

Thông tin được chia sẻ bởi Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Vlad và Niki cưỡi trên ô tô và đuổi theo những quả trứng bất ngờ của Khủng long bằng Đồ chơi

Vlad và Niki cưỡi trên ô tô và đuổi theo những quả trứng bất ngờ của Khủng long bằng Đồ chơi Vlad and Niki Surprise Eggs –…

Karaoke Dâng Chúa Mẹ Cha (Nguyễn Hồng Ân) – Karaoke Nhạc Thánh Ca Beat Chuẩn

Karaoke Dâng Chúa Mẹ Cha (Nguyễn Hồng Ân) – Karaoke Nhạc Thánh Ca Beat Chuẩn Karaoke Dâng Chúa Mẹ Cha (Nguyễn Hồng Ân) – Karaoke Nhạc Thánh…

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtn

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtn CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên Thánh Nhạc…

Công Chúa Tốt Bụng vs Công Chúa Xấu Tính và tình huống khó xử!!!

Công Chúa Tốt Bụng vs Công Chúa Xấu Tính và tình huống khó xử!!! Công Chúa Tốt Bụng vs Công Chúa Xấu Tính và tình huống khó…

[MV OFFICIAL 4K] VÂNG THEO TIẾNG CHÚA – ISAAC THÁI | THÁNH CA KÊU GỌI VÂNG PHỤC CHÚA

[MV OFFICIAL 4K] VÂNG THEO TIẾNG CHÚA – ISAAC THÁI | THÁNH CA KÊU GỌI VÂNG PHỤC CHÚA #IsaacThai #vangtheotiengchua#MVOfficial#nhacthanhca #thanhcatinlanh [MV OFFICIAL 4K] VÂNG THEO TIẾNG…

THÁNH NHẠC KÝ ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN C THÁNH VỊNH 68 Thái Nguyên (bè Chính) TnkaCTN15tnC

THÁNH NHẠC KÝ ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN C THÁNH VỊNH 68 Thái Nguyên (bè Chính) TnkaCTN15tnC LINK PDF BẢNNHẠC: https://drive.google.com/file/d/1jhGlzxeXVE0e-68Zsauel3kXa1Bmy9Of/view?usp=sharing THÁNH VỊNH ĐÁP CA Lm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.