James Người Đức Nói Về Việt Nam|Sự Thật Cuộc Sống Người CCCĐ Tài Âu MỹMỹ|Hãy Tự Hào Là Người VN

James Người Đức Nói Về Việt Nam|Sự Thật Cuộc Sống Người CCCĐ Tài Âu MỹMỹ|Hãy Tự Hào Là Người VN

James Người Đức Nói Về Việt Nam|Sự Thật Cuộc Sống Người CCCĐ Tài Âu MỹMỹ|Hãy Tự Hào Là Người VN

ĐẬP TAN MỌI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGỤY BOLSA VÀ LŨ RẬN CHỦ

DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA. CÁI GÌ KHÔNG BIẾT THÌ TRA GOOGLE

Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi.
Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta.
Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất.
Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà.
Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.
Link Đăng Ký Kênh: Vu Quang VicoNice https://www.youtube.com/vuquangviconice
Link Kênh “Vu Quang VNTV”: https://www.youtube.com/channel/UCzc2…
Pag Vu Quang: https://www.facebook.com/Vuquangnguoi…
#Vuquang #Vuquangviconice #Vuquangvntv #VũQuang

Thông tin được chia sẻ bởi Vu Quang VicoNice tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *