[Internet Identity] Hướng dẫn tạo tài khoản Dfinity (ICP) trên máy tính bằng ví lạnh Ledger Nano X

[Internet Identity] Hướng dẫn tạo tài khoản Dfinity trên máy tính (ICP) bằng ví lạnh Ledger Nano X- Internet Computer
Tham gia cộng động Dfinity:
***Facebook: https://www.facebook.com/groups/dfinity
***Telegram: https://t.me/DfinityVietNamICP
***Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/totdfinity/

**Xem video hướng dẫn tạo tài khoản Dfinity bằng Điện thoại di dộng : https://youtu.be/rvF_eNO3P7s

[Internet Identity] Hướng dẫn tạo tài khoản Dfinity (ICP) trên máy tính bằng ví lạnh Ledger Nano X


Tác giả: Tốt Nano chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE