II.3 4 NGUỒN THU NHẬP VỚI TCA | HỌC VIỆN DOANH NHÂN TCA | ĐTDN TCA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN TCA
Chủ đề: 4 nguồn thu nhập với TCA

Khi hợp tác cùng TCA, các thành viên TCA xác định rằng đang xây dựng một Doanh nghiệp nhỏ trong lòng Doanh nghiệp lớn TCA.

Sự chuẩn mực và không ngừng học hỏi để mang đến những giải pháp tốt nhất cho khách hàng chính là yêu cầu đầu tiên đối với một Doanh nhân.

Chương trình Đào tạo Doanh nhân TCA với 30 chủ đề sẽ trang bị những kiến thức nền tảng nhưng vô cùng cần thiết, giúp cho các Thành viên TCA trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực Tư vấn BHNT, từ đó xây dựng nên một Doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần tạo ra sự thay đổi lớn cho sự phát triển thịnh vượng chung của các gia đình và đất nước Việt Nam

📑Link tải tài liệu PDF: https://drive.google.com/file/d/1kkpsESubkVe8mZXx5YG4utXAbqPtCzVx/view

🖥 Link thi thử: https://forms.gle/gq4SDr3F7wjLDB7f7

🎹 Website: https://tca.com.vn
📲 Hotline: 028 7300 9666
🏨 Email Học viện: academy@tca.com.vn

👍 Like Facebook của TCA: https://www.facebook.com/tca.bhnt/
🌟 Subscribe TCA để xem ngay video mới nhất: https://www.youtube.com/channel/UCt6gnePmK_bMm6op4RZkjDw?view_as=subscriber

II.3 4 NGUỒN THU NHẬP VỚI TCA | HỌC VIỆN DOANH NHÂN TCA | ĐTDN TCA


Tác giả: TCA chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE