Hướng dẫn sử dụng BLOOKET -  Ứng dụng tạo trò chơi học tập

Cách tạo trò chơi, cách tổ chức chơi với 10 chế độ chơi game khác nhau của Blooket để tạo hứng thú và sự tích cực cho Học sinh
———————————————————-
00:00 Tổng quan và so sánh Blooket
02:34 Đăng ký và đăng nhập
02:50 Giao diện chính
03:07 Thư viện câu hỏi có sẵn
04:05 Các chế độ chơi
05:15 Chế độ chơi Classic
08:25 Chế độ chơi Racing
10:06 Chế độ chơi Gold Quest
12:09 Chế độ chơi Crypto Hack
12:34 Chế độ chơi Battle Royale
12:57 Chế độ chơi Cafe
13:39 Cách giao Bài tập về nhà
14:30 Chế độ Factory
14:59 Chế độ Tower Defense
15:10 Chế độ Tower of Doom
15:19 Chế độ Crazy Kingdom
16:14 Tạo Bộ câu hỏi
19:06 Các công cụ khác
19:44 Sưu tầm các biểu tượng Blook
———————————————————-
© Bản quyền thuộc về Thao Ngan
© Copyright by Thao Ngan ☞ Do not Reup

Hướng dẫn sử dụng BLOOKET – Ứng dụng tạo trò chơi học tập


Tác giả: Thảo Ngân chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE