Hướng Dẫn Nhảy Jive Solo Xoay 4 Hướng l Tự Học Khiêu Vũ

Bài nhảy solo jive này được biên đạo xoay 4 hướng nhằm tạo sự thay đổi liên tục, tránh sự nhàm chán.

#hockhieuvutainha #hocnhaytainha #tuhocnhay #huongdankhieuvu #tuhockhieuvutainha #hockhieuvu

Hướng Dẫn Nhảy Jive Solo Xoay 4 Hướng l Tự Học Khiêu Vũ


Tác giả: Khiêu Vũ Sao Biển chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE