Hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến trên PHẦN MỀM K12 ONLINE trên máy tính và điện thoại.

K12online là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lý hoạt động dạy học, thi và đánh giá trực tuyến với nhiều những tính năng ưu việt, dành riêng cho các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến trên PHẦN MỀM K12 ONLINE trên máy tính và điện thoại.


Tác giả: DUONG TUAN channel chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE