Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển vào UFM năm 2020

Trường Đại học Tài chính – Marketing hướng dẫn thí sinh Đăng ký xét tuyển vào UFM năm 2020.
Chi tiết xem tại http://tuyensinh.ufm.edu.vn hoặc http://dms.ufm.edu.vn

https://bit.ly/3dXrzW3
Đăng ký ngay để xem nhiều clip thú vị

Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển vào UFM năm 2020


Tác giả: Đại học Tài chính – Marketing (UFM) chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE