Hướng dẫn đăng ký tài khoản và mua khóa học trên Bschool.vn

✔✔ Tham khảo các khóa học DÀNH CHO 2K4 tại: https://blive2k4.bschool.vn/
✨✨Các khóa học dành cho 2K3: https://blive2k3.bschool.vn/
———————————————
🎯 Giảng dạy môn Tiếng Anh: Cô Lieu Pham
➡➡ Facebook cô Phạm Liễu: https://www.facebook.com/lieupham.fatima
🎯 Giảng dạy môn Toán: Thầy Đỗ Văn Đức
➡➡ Facebook thầy Đỗ Văn Đức: https://www.facebook.com/thayductoan
🎯 Giảng dạy môn Toán: Thầy Đặng Việt Hùng
➡➡ Facebook thầy Đặng Việt Hùng: https://www.facebook.com/LyHung95
🎯 Giảng dạy môn Vật Lý: Thầy Vũ Ngọc Anh
➡➡ Facebook thầy Vũ Ngọc Anh: https://www.facebook.com/hinta.ngocanh
🎯 Giảng dạy môn Hóa Học: Thầy Đỗ Ngọc Kiên
➡➡ Facebook thầy Thầy Đỗ Ngọc Kiên: https://www.facebook.com/HoahocThayKien
🎯 Giảng dạy môn Sinh Học: Thầy Phạm Minh Kiên
➡➡ Facebook thầy Phạm Minh Kiên: https://www.facebook.com/kien.phamminh.5458498
🎯 Giảng dạy môn Văn Học: Cô Sương Mai
➡➡ Facebook Cô Sương Mai: https://www.facebook.com/phuc.smile
🎯 Giảng dạy môn Lịch Sử: Thầy Đức Mạnh
———————————————————————–
🛡Cấu trúc khóa học B – Live theo lộ trình cơ bản sau:
🌈 Luyện Thi (BLIVE I)
🌈 Luyện Đề (BLIVE B )
🌈Tổng Ôn (BLIVE M)
👉 Đăng kí khoá học BLIVE:
1. Fb Huyền Trang: https://www.facebook.com/bschoolhuyentrang
2. Fb Hải Yến: https://www.facebook.com/haiyenbschool.vn
3. Fb Nguyễn Thảo: https://www.facebook.com/nguyenthaobschool
4. Fb Minh Duyên: https://www.facebook.com/minhduyenbschool
5. FB Đỗ Nguyệt: https://www.facebook.com/donguyetbschool
6. FB Kim Ngân: https://www.facebook.com/ngotrankimngan02
7. FB Đỗ Hồng Ngọc: https://www.facebook.com/dohongngocbschool
8. FB Hà My: https://www.facebook.com/hamybschool

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và mua khóa học trên Bschool.vn


Tác giả: Bschool chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE