Hưng Yên huy động nguồn lực phục hồi, trùng tu, tôn tạo di tích

Chỉ sử dụng, đăng tải lại khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đài PT&TH Hưng Yên
Đ/c: 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Website: www.hungyentv.vn
Facebook: Tin tức Hưng Yên 24/7 – HYTV
Hotline: 0363.089.089
Email: hungyentv@gmail.com

Hưng Yên huy động nguồn lực phục hồi, trùng tu, tôn tạo di tích


Tác giả: Truyền hình Hưng Yên – HYTV chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE