Hơn 5.000 lao động được vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Đăng ký và cập nhật những thông tin mới nhất của truyền hình Thanh Hóa!
Link đăng ký: http://popsww.com/DaiPTTHThanhHoa

Đăng ký và cập nhật những thông tin mới nhất của truyền hình Thanh Hóa!
Link đăng ký: http://popsww.com/DaiPTTHThanhHoa

Đăng ký theo dõi kênh: https://www.youtube.com/channel/UCqhVVGb6a5x_OrTVTDvVfHQ

Hơn 5.000 lao động được vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm


Tác giả: Đài PTTH Thanh Hoá chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE