Hôm nay vô dạt đất Lung để xem nông dân thu hoạch lúa ngờ đâu nước ngập lênh láng tội nghiệp luôn.

Hôm nay vô dạt đất Lung để xem nông dân thu hoạch lúa ngờ đâu nước ngập lênh láng tội nghiệp luôn.


Tác giả: Nắng ấm quê tôi chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE