[hoccokhi] Khóa học Solidworks Online - Buổi 1 - Tổng quan, Hướng dẫn các lệnh trong 2D Sketch

[#hoccokhi] Trung tâm Học Cơ Khí
Tổng quan về SolidWorks, Hướng dẫn các lệnh trong 2D Sketch, các lệnh cơ bản trong solidworks

#SolidWorks #2DSketch #HocSolidworks #SolidworksCoBan

Trọn bộ 15 bài giảng Solidworks căn bản: http://bit.ly/2T2rsNy

⭕️Nội dung khóa căn bản của Khóa học Solidworks cơ bản Online

Buổi 1
Hướng dẫn môi trường Solidworks – Thiết kế 3D

Buổi 2
Hướng dẫn vẽ Sketch 2D: line, circle, rectangle, Slot, Polygon…
Kết hợp bài tập ứng dụng

Buổi 3
Hướng dẫn hiệu chỉnh, nhân, đối xứng Sketch 2D: Offset, converts, Pattern, mirror, move, copy…
bài tập ứng dụng

Buổi 4
Hướng dẫn tạo khối 3D: lệnh Extruded Boss/bass và cut và các option Select contour…
bài tập ứng dụng

Buổi 5
Hướng dẫn tạo khối 3D: lệnh Revolve Boss/bass và cut, lệnh Sweep Boss/bass và cut…
bài tập ứng dụng

Buổi 6
Hướng dẫn các lệnh Reference Geometry: tạo Plane – mặt phẳng, Axis – trục, Point – điểm…
bài tập ứng dụng

Buổi 7
Hướng dẫn tạo khối 3D: lệnh Loft và lệnh Boundary, lệnh Hole Wizard – tạo lỗ theo tiêu chuẩn…
bài tập ứng dụng

Buổi 8
Hướng dẫn các lệnh hiệu chỉnh cho vật thể 3D: lệnh Fillet/Chamfer 3D, nhóm lệnh Pattern, lệnh Rib tạo gân tăng cứng, lệnh Shell làm rỗng, lệnh Wrap…
bài tập ứng dụng

Buổi 9
Hướng dẫn các lệnh hiệu chỉnh cho vật thể 3D: , Draft – tạo mặt nghiêng, Lệnh Intersect, Lệnh Combine…
bài tập ứng dụng
Kiểm tra giữa khóa học – Mini test

Buổi 10
Giới thiệu môi trường lắp ráp assembly, các thao tác trong lắp ráp…
bài tập ứng dụng

Buổi 11
Hướng dẫn các lệnh lắp ráp assembly, Các nhóm lệnh ràng buộc – mate…
bài tập ứng dụng

Buổi 12
Hướng dẫn các lệnh lắp ráp assembly, Tạo mô hình phân rã cho cụm lắp ráp Exploded View, và mô phỏng video cho quá trình tháo- lắp cụm chi tiết…
bài tập ứng dụng

Buổi 13
Giới thiệu môi trường xuất bản vẽ Drawing, các thao tác trong xuất bản vẽ, các tiêu chuẩn trong bản vẽ kỹ thuật…
bài tập ứng dụng

Buổi 14
Hướng dẫn các lệnh xuất bản vẽ Drawing, Các nhóm lệnh trong thẻ View Layout – hình chiếu, hình cắt, hình trích, hình cắt cục bộ…
bài tập ứng dụng

Buổi 15
Hướng dẫn các lệnh xuất bản vẽ Drawing, Các nhóm lệnh trong thẻ Animation – Đo kích thước, lấy dung sai, độ bóng bề mặt, các dung sai hình dạng, đường tâm…
Hướng dẫn tạo khung tên cho bản vẽ kỹ thuật, tạo layer…
bài tập ứng dụng
—–===———–===———–===———–===——
Khóa học SOLIDWORKS CƠ BẢN và NÂNG CAO
Khóa học sheet metal (kim loại tấm) + Weldments (weldments)
Khóa học surface (thiết kế mặt) + Mold making (Thiết kế khuôn)
Khóa học SolidWorks nâng cao Professional
Khóa học Solidworks xuất bản vẽ kỹ thuật Drawing Tools
Khóa học SolidWorks | Đào tạo SolidWorks | Dạy Solidworks | Học SolidWorks
Khóa học SolidWorks học phí chỉ 990k
—–===———–===———–===——
DVD Video hướng dẫn thiết kế SolidWorks nâng cao Professional: http://bit.ly/2Qg5mqX
Trọn bộ 15 bài giảng Solidworks căn bản: http://bit.ly/2T2rsNy
DVD hướng dẫn thiết kế kim loại tấm (Sheet metal) trên SolidWorks: http://bit.ly/2VgcusH
DVD hướng dẫn thiết kế khung dầm (Weldments) trên SolidWorks: http://bit.ly/2DNCb9e
DVD hướng dẫn xuất bản vẽ kỹ thuật Drawing Tools trên Solidworks: http://bit.ly/2RKdYGF
DVD hướng dẫn thiết kế INVENTOR cơ bản: http://bit.ly/2Z23jcp
DVD hướng dẫn AutoCAD 2020: http://bit.ly/2KNwZox
—–===———–===———–===———–===——
This Channel contains topics about:
– SolidWorks Beginners Tutorials
– SolidWorks Tutorials
– SolidWorks Sketching
– SolidWorks Surface
– SolidWorks Weldments
– SolidWorks Assembly
– SolidWorks Drawing
– SolidWorks Sheet Metal
– SolidWorks Mold Design
– SolidWorks Simulation
– SolidWorks Motion
– Inventor
– AutoCAD
– MasterCam
And MORE
►►►SUBSCRIBE ◄◄◄
—–===———–===———–===——
Trung tâm đào tạo SolidWorks – Học Cơ Khí
CHI NHÁNH 1: 17 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình, TpHCM
CHI NHÁNH 2: 58 Hữu Nghị, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
LH 033 666 2767
—–===———–===———–===———–===——
Theo dõi Trung tâm Học Cơ Khí
☞ Website: http://bit.ly/2A1zfEo
☞ Facebook: http://bit.ly/2J0Fknz
☞ YouTube: http://bit.ly/2SbB3kR
☞ GrapCAD: http://bit.ly/2Aq1vzM

[hoccokhi] Khóa học Solidworks Online – Buổi 1 – Tổng quan, Hướng dẫn các lệnh trong 2D Sketch


Tác giả: Học Cơ Khí chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE