Học Thiết Kế Đồ Họa – Kỹ Năng Phân Tích

Học Thiết Kế Đồ Họa – Kỹ Năng Phân Tích

Học Thiết Kế Đồ Họa - Kỹ Năng Phân Tích

—–
Làm sao để nhìn ra được nên học gì?
Có rất nhiều thứ phải học nếu muốn theo ngành đồ họa. Các trường Đại học hay trung tâm cũng không thể nào dạy hết được. Vì vậy cách lâu bền nhất là ta phải biết được cách phân tích để học.

00:56 – Josh Kaufman
01:33 – Cấu tạo kỹ năng
04:03 – 5 bước cơ bản
04:36 – Các ngành trong Thiết kế đồ họa
05:45 – Phân tích poster

—–
DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1

Thông tin được chia sẻ bởi DAS – DESIGN ANTHROPOLOGY SCHOOL tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *