Ha _ Lê _ Lu | Nhạc Thánh Tin Lành | Thánh Ca Jrai | Y Bung . Ama Ali

Ha _ Lê _ Lu | Nhạc Thánh Tin Lành | Thánh Ca Jrai | Y Bung . Ama Ali

Ha _ Lê _ Lu | Nhạc Thánh Tin Lành | Thánh Ca Jrai | Y Bung . Ama Ali

Ha _ Lê _ Lu
Phối nhạc: Y Gên Music
Tôn Vinh Chúa: Y Bung . Ama Ali
Video : Y Gên Music
#halelu #ybung #amaali

Thông tin được chia sẻ bởi Y Gên Music tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *