Giúp phụ huynh hướng dẫn trẻ tự học Toán lớp 2, Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

Giúp phụ huynh hướng dẫn trẻ tự học tại nhà môn Toán lớp 2, Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
– Bài 8: Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 20 https://youtu.be/hjT9gAAEkXk
– Bài 7: Luyện tập chung (Trang 16) https://youtu.be/S7DL2B9nulY
– Bài 6: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu https://youtu.be/lRNgM3hIg8c
– Bài 5: Số hạng – Tổng https://youtu.be/HkL583qtlDU
– Bài 4 : Đề – xi – mét https://youtu.be/qC568_FnI74
– Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau https://youtu.be/7INn4geeIQw
– Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 https://youtu.be/zlNTg7KkDLM
– Bài 1: Ôn tập các số đến 100 https://youtu.be/l_Y722fAWrw
#Sachcanhdieu #Truonghocthanthien #hoc10com

Giúp phụ huynh hướng dẫn trẻ tự học Toán lớp 2, Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20


Tác giả: Trường học thân thiện chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE