FiFi Style : Thiết kế đầm xếp nơ-bằng phương pháp xoay ben-tạo ly hộp

FiFi Style : Thiết kế đầm xếp nơ-bằng phương pháp xoay ben-tạo ly hộp

FiFi Style : Thiết kế đầm xếp nơ-bằng phương pháp xoay ben-tạo ly hộp

#FiFiStyleDresses#TRCutting#Origami
– SUBSCRIBE – Đăng Ký Kênh : https://bit.ly/2LOcTLW
– Facebook : https://bit.ly/2Tw3EnY
– Fan page : https://bit.ly/2LNv84h
– instagram : https://bit.ly/3gg3bjy
———–O———–
– Fashion design has always been my favorite job
– I share my daily work with everyone, hope you guys enjoy it as much as I do.
—————O————–
—- Basic Design-Thiết kế căn bản : https://bit.ly/2WU6Lbl

—- TR-Origami—– : https://bit.ly/2XnODFM

—- 2D Design – Thiết kế mẫu 2D—- : https://bit.ly/2XfYEow

—- Draping 3D——- : https://bit.ly/2A62Pv1

—- Sleeve— Tay Áo– : https://bit.ly/3cWNA6e

—- Tips——– Mẹo Vặt—– : https://bit.ly/3bTXbJY

—- Repair sewing machine — Sửa chữa máy CN 1kim : https://bit.ly/36nMHRL

Thông tin được chia sẻ bởi FiFi Style tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *