FBNC - Tiền mãn kinh, mãn kinh - những điều cần lưu ý cho phụ nữ

với phụ nữ trung niên, có lẽ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh là giai đoạn có nhiều sự thay đổi ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người phụ nữ.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC

FBNC – Tiền mãn kinh, mãn kinh – những điều cần lưu ý cho phụ nữ


Tác giả: FBNC Vietnam chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE