[Emotions doodles] Hướng dẫn vẽ những biểu hiện cảm xúc cơ bản

Hãy cùng mình thể hiện cảm xúc lên những nét vẽ nguệch ngoạc nhé!!!
Music
Barroom Ballet – Silent Film Light của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100310
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

[Emotions doodles] Hướng dẫn vẽ những biểu hiện cảm xúc cơ bản


Tác giả: Nguyễn Đặng Phương Quyên chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE