Đừng Sợ Chi Hết || 아무것도 두려워말라 || Nhạc Thánh Hàn Quốc(VietSub)

Đừng Sợ Chi Hết || 아무것도 두려워말라 || Nhạc Thánh Hàn Quốc(VietSub)

Đừng Sợ Chi Hết || 아무것도 두려워말라 || Nhạc Thánh Hàn Quốc(VietSub)

Subscribe & More Videos: https://www.youtube.com/c/ByCong
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
Facebook: https://www.facebook.com/WorshipGoduntiltheEnd

Thi Thiên 91: 1-2
1 Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.
2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.

@Link sheet: https://drive.google.com/file/d/12L_chmSU5O5NVMVrCenovO57Bb71o563/view?usp=sharing

#ĐSCH
Video: #ByCong
VietSub: Thiên Ái
Source: Happy People
#nhacthanh

Thông tin được chia sẻ bởi ByCong tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *