Điều kiện để thực hiện thủ tục tặng cho đất

Kênh Nguyễn Đoàn Khuê chia sẻ đến quý Cô, Chú, Anh,Chị cùng các Bạn về điều kiện để thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 188 của Luật đất đai là:
– Thửa đất tặng cho phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Thửa đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất đối với thửa đất được tặng cho không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Thửa đất được tặng cho phải còn trong thời hạn sử dụng đất.
– Việc tặng cho quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

CHUYỂN KHOẢN GIÚP ỦNG HỘ KÊNH HOẠT ĐỘNG:
– Chủ tài khoản: Nguyễn Đoàn Khuê
– Số tài khoản: 6907215099421
– Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

LIÊN HỆ HỖ TRỢ:
– Điện thoại: +84 – 0888464922
– Blogger: https://nguyendoankhue.blogspot.com
– Nghề Nông: https://www.facebook.com/nghenong.cailay
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyendoankhue92

Điều kiện để thực hiện thủ tục tặng cho đất


Tác giả: Đoàn Khuê Nguyễn chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE