Điện tử cơ bản #2 - Photo quang DC #1

Kênh giới thiệu các linh kiện điện tử cơ bản trong một mạch điện tử bao gồm: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Do đây là các linh kiện cơ bản nên việc đầu tiên khi làm quen với các linh kiện này đó là cách nhận biết các loại linh kiện khác nhau, đồng thời đọc được giá trị các loại linh kiện khác nhau cho các bạn mới.

Điện tử cơ bản #2 – Photo quang DC #1


Tác giả: CƠ ĐIỆN TỬ – TỰ ĐỘNG HÓA chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE