[Đến Hãi] Núi Quan Tài - Truyện Ma Mới Có Thật Về Hành Thi MC Ngọc Lâm Diễn Đọc Mà Hãi

Truyện ma có thật mới “Núi Quan Tài” một câu chuyện khảo cổ của hai cô sinh viên tại núi quan tài – Thanh Hóa. Tại đây họ đã gặp phải biết bao điều ma mị đáng sợ. Cùng MC Ngọc Lâm đến với chi tiết câu chuyện này ngay sau đây.

[Đến Hãi] Núi Quan Tài – Truyện Ma Mới Có Thật Về Hành Thi MC Ngọc Lâm Diễn Đọc Mà Hãi


Chia sẻ bởi: Truyện Ngọc Lâm trên https://limonxanh.com/

SHARE