Đầu tư chứng khoán tích lũy để về hưu sớm...

Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của giới, nếu chúng ta tận dụng được quy luật này thì đầu tư chứng khoán tích lũy vào các cổ phiếu tốt là việc làm không phải không thực hiện được.

Đầu tư Tài chính – Chứng khoán – Làm giàu
Đầu tư Chứng khoán, cỗ phần, cổ phiếu phải biết kiên nhẫn và có chiến lược đầu tư rõ ràng, tránh bị cảm xúc chi phối khi ra quyết định đầu tư.
Hãy bắt tiền làm việc cho mình, thay vì bạn phải thức khuya dậy sớm để đi làm việc kiếm tiền.
Và không quên dùng Đòn đẩy Tài chính (margin) cũng như áp dụng quy luật LÃI SUẤT KÉP để gia tăng tài khoản của bạn lên theo cấp số nhân.

Đầu tư chứng khoán tích lũy để về hưu sớm…


Tác giả: Đầu Tư An Tiêm chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE