Cục Thuế Sơn La: Người bán hoa lan đột biến phải kê khai, nộp thuế | VTC1

VTC1 | Cục Thuế tỉnh Sơn La đã có văn bản thông báo về việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với cá nhân, tổ chức buôn bán kinh doanh hoa phong lan đột biến có giá trị lớn.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtc1 #vtcnow

Cục Thuế Sơn La: Người bán hoa lan đột biến phải kê khai, nộp thuế | VTC1


Tác giả: NOW TIN MỚI chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE