Cộng đồng thế giới kêu gọi các ngân hàng ngưng tài trợ các dự án của Formosa

Cộng đồng thế giới kêu gọi các ngân hàng ngưng tài trợ các dự án của Formosa
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/communities-hit-by-pollution-call-for-divestment-from-formosa-projects-07012021155433.html

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

Cộng đồng thế giới kêu gọi các ngân hàng ngưng tài trợ các dự án của Formosa


Tác giả: VIETLIVE.TV chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE