Có thể vay vốn lãi suất 6,8%/năm tại HDBank

Theo HDBank, chương trình Vay tiền phát lộc dành cho cả người dân và hộ kinh doanh cá thể , với hai lựa chọn vay vốn khác nhau. Với gói vay vốn thứ 1, ngân hàng áp dụng lãi suất 6,8%/năm trong 3 tháng đầu tiên với số tiền vay từ 500 triệu đồng trở lên; lãi suất 8,6%/năm trong 3 tháng đầu tiên với số tiền vay từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Từ tháng thứ 4 trở đi, lãi suất theo quy định từng thời kỳ của HDBank. Ở gói vay vốn thứ 2, lãi suất áp dụng là từ 8,8% đến 9,9%/năm, cố định trong 12 tháng. Các năm sau đó, lãi vay sẽ theo quy định của HDBank.

Có thể vay vốn lãi suất 6,8%/năm tại HDBank


Tác giả: FBNC Vietnam chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE