Chuyển đổi số: Điều kiện tham gia giao dịch trên môi trường số

Chủ trương Chuyển đổi số buộc chúng ta phải tham gia giao dịch trên môi trường số. Mỗi cá thể không thể đứng ngoài lề cuộc cách mạng 4.0. Tự trang bị kiến thức và các công cụ khác để giao dịch trên môi trường số cũng là cách góp phần cùng với Nhà nước xây dựng Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nhanh hơn.
Tải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:
Android: http://bit.ly/THVLi_Android
iOS: http://bit.ly/THVLi_iOS
hoặc xem trực tiếp trên http://thvli.vn

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
SHARE và SUBSCRIBE các kênh YouTube của Đài Truyền Hình Vĩnh Long
► THVL Tổng Hợp: https://www.youtube.com/THVLTongHop
► THVL Giải Trí: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri
► THVL Phim: https://www.youtube.com/THVLPhim
► THVL Thiếu Nhi: https://www.youtube.com/THVLThieuNhi
► THVL Ca Nhạc: https://www.youtube.com/THVLCaNhac
► Truyen Hinh Vinh Long: https://www.youtube.com/VinhLongTV
► Vinh Long Radio: https://www.youtube.com/VinhLongRadio

#THVL #THVLTongHop #VinhLongTV #TruyenHinhVinhLong #TinTuc #NguoiDuaTin #NĐT24h #NĐT

Chuyển đổi số: Điều kiện tham gia giao dịch trên môi trường số


Tác giả: THVL Tổng Hợp chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE