CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtn

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtn

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtn

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtn
Xin quý vị hãy phổ biến “Thánh-Nhạc Ký-Âm” qua các links này:
THÁNH VỊNH ÐÁP CA NĂM A: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3hyS7E37l40yNE5nphY6-vg9lEjmC0J8
THÁNH NHẠC PHỤNG VỤ: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3hyS7E37l43cMyGzmGegDo3NGM70hIHA
THÁNH NHẠC BÈ CHÍNH: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3hyS7E37l40VGk_Y9quWLEGdkQ1GUggN
THÁNH NHẠC BÈ ĐỆM: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3hyS7E37l40CMu2J81-ExGHcPQdSU-zl
MÔT SỐ KÍ HIỆU THƯỜNG GẶP TRONG ÂM NHẠC-ns Thu Hường – YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=yyZ_Zc6PEl8
THƯ VIỆN ÂM NHẠC: http://www.dinh.dk/default/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=259
Trang web CHỨNG NHÂN Thánh Ca : http://chungnhan.org/giaoxu/thanhca/
Trang Web 40 GIÂY LỜI CHÚA (kèm minh họa hình ảnh) http://www.40giayloichua.net/

Thông tin được chia sẻ bởi Thánh Nhạc Ký Âm tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *