CHÚ ĐẠI BI – Âm nhạc phật giáo || Bản Tiếng Hoa. 大悲咒(非常好聽高清晰 易自學版)清靜心身 淨化氣

CHÚ ĐẠI BI – Âm nhạc phật giáo || Bản Tiếng Hoa. 大悲咒(非常好聽高清晰 易自學版)清靜心身 淨化氣

CHÚ ĐẠI BI - Âm nhạc phật giáo || Bản Tiếng Hoa. 大悲咒(非常好聽高清晰 易自學版)清靜心身 淨化氣

Nghe mỗi ngày để được chư thiên hộ trì, được tai qua nạn khỏi, bình an, may mắn.
大悲咒(非常好聽高清晰 易自學版)清靜心身 淨化氣

#SeaFlowerTV #ChuDaiBi #戴笔叔

Thông tin được chia sẻ bởi Sea Flower TV tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *