"Chóng mặt" với Launch Control trên 911 Carrera S giá ngấp nghé 10 tỷ |XEHAY.VN|

“Chóng mặt” với Launch Control trên 911 Carrera S giá ngấp nghé 10 tỷ

Fanpage: http://facebook.com/xehay
Facebook HÙNG LÂM: https://web.facebook.com/tonypham.xehay

Liên hệ: noidung@xehay.vn
#Xehay #Porsche911 #911CarreraS

"Chóng mặt" với Launch Control trên 911 Carrera S giá ngấp nghé 10 tỷ |XEHAY.VN|


Tác giả: XE HAY chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE