Cho vay tiêu dùng phải lập công ty tài chính, ngân hàng sẽ đo đếm thiệt hơn

Xung quanh dự kiến yêu cầu các ngân hàng thương mại muốn cho vay tiêu dùng phải lập công ty tài chính, Cuộc trao đổi của chuyên gia kinh tế trưởng của Vinacapital để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm của các nền kinh tế khác trong xây dựng cơ chế quản trị rủi ro cho ngành ngân hàng.

Cho vay tiêu dùng phải lập công ty tài chính, ngân hàng sẽ đo đếm thiệt hơn


Tác giả: FBNC Vietnam chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE