Chính sách hỗ trợ sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hổi sản xuất

Chỉ sử dụng, đăng tải lại khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đài PT&TH Hưng Yên
Đ/c: 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Website: www.hungyentv.vn
Facebook: Tin tức Hưng Yên 24/7 – HYTV
Hotline: 0363.089.089
Email: hungyentv@gmail.com

Chính sách hỗ trợ sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hổi sản xuất


Tác giả: Truyền hình Hưng Yên – HYTV chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE