Chia sẻ kinh nghiệm trừ sâu theo phương pháp sinh học kiku bara - phần 7

* Xem lại phần 1 tại: https://youtu.be/4RI2HPXBcIc
* Xem lại phần 2 tại: https://youtu.be/BA2EgVWXK44
* Xem lại phần 3 tại: https://youtu.be/gFzPXONbofg
* Xem lại phần 4 tại: https://youtu.be/CZ-1A2PZMF8
* Xem lại phần 5 tại: https://youtu.be/8c4NinZ4sVo
* Xem lại phần 6 tại: https://youtu.be/ezmZbKVEtpA

Trong trồng trọt, vấn đề trừ sâu an toàn của Kiku Bara dựa trên các nguyên lý sinh học, trong đó tập trung sử dụng:
✅ Giấm sinh học làm hỏng trứng sâu.
✅ Lợi khuẩn trừ hại khuẩn, phân giải các chất cay, nóng, đắng để trừ sâu.
✅ Gây ngạt cho sâu bệnh với khí gas từ nấm men.
✅ Nhân nuôi nấm ký sinh để trừ sâu.
✅ Sử dụng chất bám dính từ thực vật để tăng hiệu quả trừ sâu…

* Tham gia cộng đồng Nông nghiệp sạch liên hệ:
– Hotline: 0886820232
– Gmail: thongtin.cdnns@gmail.com
– Facebook: Ban thư ký Nns

* Hệ sinh thái NNS
– Fb: https://www.facebook.com/nongnghiepsa…
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCY-l…
– website: nnsvietnam.com

Chia sẻ kinh nghiệm trừ sâu theo phương pháp sinh học kiku bara – phần 7


Tác giả: Nông nghiệp sạch chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE