CEO SME 2015 Trận 43 2 Đi tìm nguồn vốn CEO Võ Xuân Hoài (cổ đông)

CEO Võ Xuân Hoài
Sáng lập kiêm chủ tịch HĐQT công ty thời trang AKYO.
Website: http://akyo.vn ; http://akyo.com.vn

CEO SME 2015 Trận 43 2 Đi tìm nguồn vốn CEO Võ Xuân Hoài (cổ đông)


Tác giả: hoài võ chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE