CẮT DÁN THIẾT KẾ VÁY ĐẦM CÔNG CHÚA BÚP BÊ, DÁN HÌNH TOP MODEL - Sticker dolly dressing (Chim Xinh)

Chị Chim Xinh chơi CẮT DÁN THIẾT KẾ VÁY ĐẦM CÔNG CHÚA BÚP BÊ, trong quyển sách thiết kế thời trang này có khuôn, giấy vật liệu, hình dán… để tha hồ sáng tạo quần áo cho búp bê đẹp nhất… SÁCH DÁN HÌNH TOP MODEL – Sticker dolly dressing (Chim Xinh)
#chimxinh #vaydambupbe #hinhdan #sticker

CẮT DÁN THIẾT KẾ VÁY ĐẦM CÔNG CHÚA BÚP BÊ, DÁN HÌNH TOP MODEL – Sticker dolly dressing (Chim Xinh)


Chia sẻ bởi: Chim Xinh Channel trên https://limonxanh.com/

SHARE