CẢNH BÁO LÀN SÓNG VỠ NỢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TỪ TQ-NĐT CÓ NÊN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BÂY GIỜ KHÔNG?

Hiên nay có khoảng 8 triệu người dân Trung Quốc bị thất nghiệp trong riêng tháng 2 và các khoản nợ tín dụng ( Vay tuêu dùng và vay bất động sản)quá hạn tăng 50% so với cùng kỳ đặt mức kỷ lục 55.000 tỷ NDT. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2015. Nguyên nhân là sự bùng nổ của Bất động sản và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dịch vụ tài chính như Ant Financial..
Tỷ lệ vỡ nợ của người tiêu dùng tại 1 số ngân hàng tăng lên 4% so với 1% trước khi dịch bệnh diễn ra.

CẢNH BÁO LÀN SÓNG VỠ NỢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TỪ TQ-NĐT CÓ NÊN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BÂY GIỜ KHÔNG?


Tác giả: BĐS ĐỒ GỖ VÀ ĐÁ QUÝ chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE