Cách mạng 4.0 – cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Cách mạng 4.0 – cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Cách mạng 4.0 – cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Quá trình này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, mang tới nhiều việc làm mới có chất lượng cho người lao động và cũng đòi hỏi nguồn lao động chất lượng cao…

Thông tin được chia sẻ bởi Truyền Hình Công Thương tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *