Các kỹ thuật thiết kế Test Case hiệu quả dành cho Tester chuyên nghiệp

Các kỹ thuật thiết kế Test Case hiệu quả dành cho Tester chuyên nghiệp

Các kỹ thuật thiết kế Test Case hiệu quả dành cho Tester chuyên nghiệp

Các kỹ thuật thiết kế Test Case hiệu quả dành cho Tester chuyên nghiệp
– Kỹ thuật phân lớp tương đương (Equivalence Class Partitioning): Là phương pháp kiểm thử hộp đen chia miền đầu vào của một chương trình thành nhiều lớp dữ liệu, từ đó suy ra các trường hợp kiểm thử
+ Xác định số lớp tương đương hợp lệ positive case
+ Xác định số lớp tương đương không hợp lệ: negative case
– Kỹ thuật phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis): Phân tích giá trị biên là trường hợp đặc biệt của phân vùng tương đương, dựa trên những phân vùng tương đương tester sẽ xác định giá trị biên giữa những phân vùng này và lựa chọn test case phù hợp.
– Kỹ thuật bảng quyết định (Decision Table Base Testing)
– Kỹ thuật chuyển đổi trạng thái (State Transition): Ưu điểm chính của kỹ thuật kiểm thử này là nó sẽ cung cấp sự biểu diễn bằng hình ảnh hoặc dạng bảng cách xử lý của hệ thống, điều này sẽ khiến tester bao quát và hiểu cách xử lý của hệ thống một cách hiệu quả.
– Kỹ thuật kiểm thử cặp đôi (Pairwise Testing): 2 website giúp bạn thực hiện kỹ thuật dễ dàng hơn: http://www.pairwise.org/tools.asp và http://www.amibugshare.com/pict/Default.aspx
– Kỹ thuật đoán lỗi (Error Guessing)

———————————————————————————–

Subscribe ►► https://youtube.com/c/theitmscoaching
Website ►► https://tester.itmscoaching.com/
iTMS Learning►► https://khoahoc.itmscoaching.com
iTMS Coaching Radio►► https://radio.itmscoaching.com
Fanpage: https://facebook.com/itms.coaching

———————————————————————————–

Đăng ký chương trình đào tạo Tester miễn phí ►► https://tester.itmscoaching.com/itms-tester-basic-2
Khoá học đào tạo Automation Test ►►https://tester.itmscoaching.com/itms-tester-advance-2/
Chương trình Coaching 1 kèm 1 trong 28 ►►https://tester.itmscoaching.com/itms-tester-mastery-2/

———————————————————————————–

Học Kiểm Thử Phần Mềm miễn phí ►► https://www.youtube.com/playlist?list=PLP3Q13cn8A-MfChcBU3VKxewqR937DysM
Học API Testing với Postman ►► https://www.youtube.com/playlist?list=PLP3Q13cn8A-NlrmU_Tlm2JTOz1lhEl-d5
Học Automation Test với Selenium IDE ►► https://www.youtube.com/playlist?list=PLP3Q13cn8A-OU0y3AgP5tdDziCCkXjLCb
Video nói về Kiểm Thử Phần Mềm ►► https://www.youtube.com/playlist?list=PLP3Q13cn8A-OLjWNaXBbOX17sIuVziDIS

———————————————————————————–
Thanks For watching!

#KyThuatTestCase #TestCase #Tester

Thông tin được chia sẻ bởi The iTMS Coaching tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *