Báo Châu Á Người Trung Quốc Kêu Cứu Vì Mất Việc Làm Vào Tay Việt Nam

Báo Châu Á Người Trung Quốc Kêu Cứu Vì Mất Việc Làm Vào Tay Việt Nam

Báo Châu Á Người Trung Quốc Kêu Cứu Vì Mất Việc Làm Vào Tay Việt Nam

Nội dung của bài viết, miêu tả tình hình kinh tế ảm đạm, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, tại một số địa phương của Trung Quốc, trong bối cảnh, nhiều nhà đầu tư, đang dịch chuyển sản xuất, từ Trung Quốc, sang Việt Nam, khiến cho nhiều địa phương, phải đưa ra lời kêu cứu, lên chính phủ, nhằm tìm ra các biện pháp hỗ trợ.

Thông tin được chia sẻ bởi Theu Truong tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *